ฝังเข็มเพิ่มความสูง

ฝังเข็ม เพิ่มความสูง

การฝังเข็มเพิ่มความสูง เป็นการฝังเข็มผ่าน จุดบนเส้นลมปราณในการพัฒนาในการสร้างกระดูก จึงเป็นการรักษาโดยธรรมชาติอย่างแท้จริง จากการวิจัย พบว่าได้ผลการรักษาที่ดีมาก

การฝังเข็ม จะช่วยกระตุ้นต่อม พิทูอิตารี (Pituitary) เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างเพิ่มการผลิต (Growth Hormones)           ส่งผลช่วยให้กระดูกอ่อน ในร่างกายมีการเจริญเติบโต จึงช่วยพัฒนาเพิ่มความสูง ได้อย่างปลอดภัย

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้ยืนยันแล้วว่า แม้กระดูกภายในร่างกายจะปิดไปแล้ว แต่หากมีการกระตุ้นต่อม พิทูอิตารี (Pituitary) จากการฝังเข็ม ควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย สามารถช่วยพัฒนาเพิ่มความสูงขึ้นได้อีก ชัดเจนแน่นอน

การฝังเข็ม เพิ่มความสูงในเด็ก นอกจากพันธุกรรมแล้ว ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสูงของเด็กในวัยเจริญเติบโต ได้แก่ การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ หรือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพราะส่งผลต่อการหลั่ง Grow Hormone ได้ดีขึ้น มีผลต่อความสูงของเด็ก เหมาะสำหรับเด็กช่วงอายุระหว่าง 10-18 ปี

การฝังเข็มเพิ่มความสูง จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ของการรักษาที่ปลอดภัยและไม่มีผลข้างเคียง

คำแนะที่ควรปฎิบัติ ในระหว่างการเข้าคอร์ส

- เข้านอนก่อนเวลา 22.00 น. และนอนหลับให้ได้อย่างน้อยวันละ 8 ชม.

- งดออกกำลังกาย ในท่าที่มีการกระแทกของข้อเข่าและกระดูก เช่น การวิ่ง

Visitors: 104,059