โรคหมอนรองกระดูก (Intervertebral disc disorders)

ฝังเข็ม รักษาโรคหมอนรองกระดูก

ในทัศนะการแพทย์จีน

ได้จัดโรคหมอนรองกระดูก ให้อยู่ในกลุ่มโรคชาและปวดเมื่อย จากเส้นลมปราณติดขัด ซึ่งมีสาเหตุจาก พลังลมปราณพร่องลงตามวัย ทำให้เลือดไหลเวียนช้าลงและเกิดภาวะเลือดคลั่ง กีดขวางการไหลเวียนของโลหิต จนเกิดอาการปวดซึ่งจะมี 2 ระยะ คือระยะเฉียบพลัน (ไม่เกิน 6 เดือน) จะรักษาได้ผลดี และระยะเรื้อรัง (เกิน 6 เดือนขึ้นไป) การรักษาจะเห็นผลค่อนข้างช้า หมอนรองกระดูกสันหลัง บริเวณคอและบั้นเอว จะมีอาการปวดหรือชา ลงไปตามแขนหรือขา 

บางรายปวดมาก แขนขาลีบ ทำให้เกิดเป็นอัมพาตได้ 

การฝังเข็ม เพื่อบำบัดรักษา

การแพทย์แผนจีน ทำการรักษาโรคหมอนรองกระดูก ด้วยวิธีแบบองค์รวม

- ทะลวงหลอดเลือด และเส้นลมปราณบริเวณคอและไหล่ สลายเลือดคลั่งทำให้หลอดเลือดและเส้นลมปราณโล่งขึ้น 

  เส้นเอ็นกล้ามเนื้อ และกระดูกคอ จะได้รับการหล่อเลี้ยงได้มากขึ้น กระตุ้นการฟื้นตัวของเส้น ช่วยคลายกล้ามเนื้อ

  มิให้หดเกร็ง เพื่อยับยั้งการเจ็บปวด

- ขจัดพิษความชื้นที่สะสมอยู่ เพื่อขจัดสาเหตุสำคัญ ของโรคกระดูกคอ

- บำรุงเลือด กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต เลือดจึงไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้น

ผลการรักษา

จะเห็นผลได้อย่างรวดเร็ว ภายในเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ การฝังเข็ม จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับ ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการผ่าตัดสูง เช่น ผู้ป่วยสูงอายุ หรือมีโรคประจำตัวมาก

Visitors: 106,116