ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

ฝังเข็ม รักษาความดันโลหิตสูง 

ความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่ไม่หายขาด แต่สามารถควบคุม ความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติได้

การฝังเข็ม สามารถควบคุมและลดความดันโลหิตได้ มีการวิจัยยืนยันมากมายรวมถึง องค์กรอนามัยโลก (WHO) ก็ได้ทำการวิจัย และได้ยืนยันว่า ได้ผลจริง

การฝังเข็ม เพื่อลดความดันโลหิตสูง จะทำเป็นคอร์ส เริ่มด้วย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 10 ครั้งก่อน หลังจากฝังเข็มแล้ว ความดันโลหิตจะเริ่มอยู่กับที่ และเริ่มลดลงให้เห็น หลังจากที่เริ่มฝังเข็มไปแล้วประมาณ 3-4 ครั้ง

หลังจากที่ ความดันโลหิต เริ่มควบคุมได้ดี ก็จะมีให้เลือกสองทางคือ หนึ่งห่างการฝังเข็มไป คือ เริ่มห่างออกไปเรื่อย ๆ เป็น 1 ครั้ง ต่อ 1 สัปดาห์,1 ครั้งต่อ 2 สัปดาห์, 1 ครั้งต่อ 1 เดือน หรือ ลองห่างไปแล้ว หากความดันโลหิตเริ่มขึ้นมาใหม่ ก็ค่อยมาฝังเข็มกันอีกทีก็ได้ หลังจากที่เคยฝังเข็มไปแล้ว หากมาเริ่มใหม่ก็จะใช้เวลาไม่นาน ที่จะทำให้ความดันโลหิต กลับมาอยู่ที่ระดับปกติได้

การฝังเข็ม ถือเป็นทางเลือกที่ดี และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย เพราะว่าไม่ได้ใช้ยา ไม่ได้ใช้สารเคมีใด ๆ และไม่มีความเสี่ยงร้ายแรงใด ๆ เพียงแต่อาจจะต้องมาพบแพทย์ฝังเข็ม เป็นระยะเท่านั้นเอง

ถึงแม้จะใช้การฝังเข็มช่วย แต่ผู้ป่วยยังคงต้องควบคุมอาหาร และออกกำลังกายควบคู่ด้วยอยู่ดี โดยเฉพาะ งดอาหารที่มีเกลือมาก เช่น อาหารเค็ม,อาหารหมักดองทุกชนิด เพื่อให้การลดความดันเห็นผลดี และ เร็วยิ่งขึ้น

Visitors: 106,116