อาการนอนไม่หลับ (Insomnia)

ฝังเข็ม รักษาอาการนอนไม่หลับ
ลักษณะของการนอนไม่หลับ แบ่งเป็น 3 ชนิดคือ

นอนไม่หลับชั่วคราว (Transient Insomnia) อาจจะมาจากมีสถานการณ์ บางอย่างที่ทำให้ต้องคิดกังวล หรือปรับตัว เช่น มีเหตุการณ์เครียดเสียใจ เกิดขึ้นฉับพลัน หรือการเดินทางนาน ๆ เปลี่ยนสถานที่นอน การเจ็บป่วยฉับพลัน เมื่อสถานการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้น ก็จะสามารถนอนหลับได้ปกติ กรณีนี้อาจใช้ยาคลายกังกลหรือยานอนหลับ ช่วยให้หลับสั้น ๆ ได้ และมักจะกลับมาได้ปกติใน 2-3 วัน

นอนไม่หลับเป็นระยะ ๆ (Intermittent Insomnia) มักจะเป็นในกลุ่มที่มีอาการต่อเนื่องจากกลุ่มที่ 1 เนื่องจากสถานการณ์ต้นเหตุ ยังคอยกระตุ้นอยู่ ทำให้มีอาการ ไม่หลับที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ บ่อย ๆ เป็นระยะๆ

นอนไม่หลับเรื้อรัง (Chronic Insomnia) มีอาการนอนไม่หลับเป็นประจำ ติดต่อกันเป็นเวลานาน เกินกว่า 3 สัปดาห์ มีสาเหตุมาจากหลาย ๆ อย่างได้แก่ การเจ็บป่วยทางกายต่าง ๆ โรคทางกาย บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการนอน เช่น การนอนกรน โรคทางจิตเวชต่าง ๆ เช่น โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า โรคจิต

การรักษาด้วยการฝังเข็ม
จะช่วยกระตุ้นระบบประสาท ให้หลั่งสารเอ็นเดอร์ฟินจากต่อมใต้สมอง ซึ่งจะออกฤทธิ์ปรับการทำงาน ของเซลล์ประสาทที่สมองโดยตรง กลับเข้าสู่สมดุลปรับการไหลเวียนโลหิตของสมอง และร่างกายให้ราบรื่น เพราะการฝังเข็ม
ไม่ได้รักษา เพียงช่วยให้นอนหลับเท่านั้น ยังช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง จึงช่วยทำร่างกายผ่อนคลาย ทำให้จิตใจสงบ
นับเป็นการรักษาที่ปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งและสามารถใช้รักษาได้กับทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจนถึงชรา

Visitors: 104,057