โรคปวดหัว ไมเกรน (Headache Migraine)

ฝังเข็ม รักษาโรคปวดหัว ไมเกรน

สาเหตุของการปวดศีรษะ ที่เกี่ยวกับสมอง และระบบประสาท แบ่งเป็น 2 ส่วน 

- การปวดศีรษะ ที่มีสาเหตุจากในสมอง เช่น เนื้องอกในสมอง เลือดออกในสมอง ความดันสมองเพิ่มผิดปกติ ภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นต้น โดยสามารถตรวจได้ จากการตรวจร่างกายทางสมอง การซักประวัติผู้ป่วย รายละเอียดของการปวดศีรษะ ลักษณะการปวด ตำแหน่ง เวลาที่เกิดอาการระยะเวลาการปวด ความรุนแรง เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เมื่อพบข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน จะตรวจเพิ่มเติม ด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) ตรวจคอมพิวเตอร์ สมอง (CT Scan) หรือการเจาะหลัง เพื่อหาสาเหตุของโรค

- การปวดศีรษะ แบบไม่พบสาเหตุชัดเจน โดยโรคที่พบบ่อย ได้แก่ ไมเกรน การปวดหัวจากกล้ามเนื้อเกร็งตัว ไมเกรน คือ โรคของระบบการรับความรู้สึกของเส้นเลือดไวผิดปกติ จึงส่งผลให้เกิดอาการปวดตุ๊บ ๆ ปวดศีรษะข้างใดข้างหนึ่ง ไมเกรนมีอาการเฉพาะตัว คือ ปวดตุ๊บ ๆ ปวดรุนแรง ปวดติดต่อกัน 4-72 ชม. ปวดข้างเดียว หรือย้ายข้างไปมา หรือย้ายตำแหน่ง เป็น ๆ หาย ๆ ไมเกรนจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งกระตุ้น เช่น รอบเดือน อาหารบางชนิด

การปวดหัว จากกล้ามเนื้อเกร็งตัว (Tension-type headache) จะมีอาการปวดเป็นประจำ ปวดตื้อ ๆ หนัก ๆ ที่ขมับ       หน้าผาก ทั่วศีรษะ ปวดช่วงที่อากาศร้อน หรือ นั่งทำงานนาน ๆ จากการใช้สายตามาก เครียด นอนหลับไม่เพียงพอ

การฝังเข็ม รักษาอาการปวดหัวไมเกรน ในร่างกายของเราจะมีจุดต่าง ๆ ที่สะสมไปด้วยพลังอวัยวะภายใน พลังประสาทในร่างกาย จุดเชื่อมเส้นลมปราณ เมื่อฝังเข็มลงไป จะเชื่อมไปยังจุดต่าง ๆ ซึ่งเป็นการส่งผ่านพลังงาน เพื่อไปกระตุ้นเซลล์ ไปสู่ระบบประสาทต่าง ๆ ในร่างกายช่วยการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ซึ่งบางคนฝังเข็มครั้งเดียว อาการก็หายได้ทันที

Visitors: 105,520