โรคปวดหลัง (Back pain)

โรคปวดหลัง ส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจาก การอักเสบของเอ็น และกล้ามเนื้อบริเวณหลัง อาจเกิดจากการจัดท่าทางของร่างกาย ไม่ถูกต้อง หรือเกิดจากการทำงาน ก้ม ๆ เงย ๆ ยกของหนัก หรือยกของในท่าที่ไม่ถูกต้อง ใส่รองเท้าส้นสูงมากเกินไป หรือนอนที่นอนนุ่มเกินไป ทำให้เกิดแรงกด ตรงกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างซึ่งจะมีอาการเกร็งตัว ทำให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่าง คนอ้วน หรือผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ ก็อาจมีอาการปวดหลังได้

อาการผู้ป่วย จะรู้สึกปวดตรงกลางหลังส่วนล่าง (ตรงบริเวณกระเบนเหน็บ) ซึ่งอาจเกิดขึ้นเฉียบพลัน หรือค่อยเป็นทีละน้อย อาการปวดอาจเป็นอยู่ตลอดเวลาหรือปวดเฉพาะในท่าบางท่า การไอ จาม หรือบิดตัว เอี้ยวตัว อาจทำให้รู้สึกปวดมากขึ้น แต่ไม่มีอาการปวดร้าวลงขาหรือชาลงขา โดยทั่วไปผู้ป่วยจะแข็งแรงดีและไม่มีอาการผิดปกติอื่นร่วมด้วย

การรักษาโรคปวดหลัง ผู้ป่วยโรคปวดหลัง (Acute) มักจะหายปวดภายใน 2 สัปดาห์ แต่บางรายอาจจะต้องใช้เวลา 3 เดือน หากอาการปวดไม่หาย ก็จัดเป็นโรคปวดหลังเรื้อรัง

Visitors: 104,784