โรคปวดกล้ามเนื้อ (Muscle strain)

โรคปวดกล้ามเนื้อ เป็นปัญหาที่พบบ่อยมาก ซึ่งนิยามของโรคนี้ คือ กลุ่มอาการปวดจากปมกล้ามเนื้อหดตัว ซึ่งจะเป็นบริเวณที่ขาดเลือด ไปเลี้ยงและแสดงอาการปวดออกมาเฉพาะแบบ ตามแต่กล้ามเนื้อนั้น ๆ ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงมีอาการชา รวมถึงระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกติ เช่น เวียนศีรษะ ตาพร่ามัว

โรคปวดกล้ามเนื้อ พบได้บ่อย ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ประมาณ 4:1 เท่า และอายุที่พบบ่อยคือ ช่วงวัยทำงานเฉลี่ย 31-50 ปี และพบตามแกนกลางกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่ เช่น คอ หลัง สะบัก ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษา จะทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรัง และเกิดภาวะซึมเศร้าตามมา ทำให้การรักษายากขึ้น

วิธีการรักษา เพื่อกำจัดปมกล้ามเนื้อ ที่หดเกร็งที่เกิดขึ้น ได้แก่
- การยืดกล้ามเนื้อ
- การนวด
- การฉีดยาชาเฉพาะจุด ไปที่บริเวณกล้ามเนื้อหดเกร็ง
- การฝังเข็มคลายกล้ามเนื้อ

การฝังเข็ม กับโรคปวดกล้ามเนื้อ
เป็นการฝังเข็ม เพื่อปรับสมดุลของร่างกาย ใช้จุดฝังเข็มทั้งจุดใกล้และจุดไกลเพื่อปรับสมดุล และอาจจะใช้ไฟฟ้ากระตุ้นเฉพาะจุด ที่เป็นปมกล้ามเนื้อที่หดเกร็ง ซึ่งเป็นบริเวณที่ขาดเลือดไปเลี้ยง ดังที่ได้กล่าวเบื้องต้น ทำให้เกิดการคลายตัวของปมกล้ามเนื้อ และมีการเรียงตัวใหม่ของใยกล้ามเนื้อ รวมทั้งทำให้เลือดกลับมาเลี้ยงบริเวณดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น ทำให้นำพาของเสียที่เกิดขึ้น ออกนอกกล้ามเนื้อ และจะมีการหลั่งสารโพแทสเซียม จากกล้ามเนื้อบริเวณนั้น ซึ่งจะช่วยระงับอาการปวดได้ดีขึ้นอีกด้วย

Visitors: 106,116