เบาหวาน (Diabetes Mellitus)

ฝังเข็ม รักษาเบาหวาน

โรคเบาหวาน เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากในปัจจุบัน ผู้ป่วยโรคเบาหวาน นอกจากจะมีปัญหาระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินปกติ ทำให้มีอาการปัสสาวะบ่อย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร และน้ำหนักตัวลดต่าง ๆ แล้ว ยังมีปัญหาโรคแทรกซ้อน ติดตามมาในอวัยวะทุกระบบทุกส่วน ของร่างกาย ซึ่งอาการแทรกซ้อนบางอย่าง รักษาได้ค่อนข้างยากอีกด้วย

การฝังเข็ม เป็นวิธีการรักษาอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเบาหวานได้มากทีเดียว การฝังเข็ม สามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ ทั้งนี้เพราะว่า การฝังเข็ม จะไปกระตุ้นการทำงานของตับอ่อนและระบบฮอร์โมนอื่น ๆ ภายในร่างกายให้ทำงานอยู่ในสมดุลกัน

การฝังเข็ม เมื่อใช้ร่วมกับยา จะทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น ทำให้สามารถใช้ยา เบาหวานในปริมาณที่น้อยลง การฝังเข็ม สามารถใช้รักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น ในผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ด้วย อาทิเช่น อาการโรคเหน็บชาตามปลายมือปลายเท้า เนื่องจากปลายประสาทเสื่อม รักษาโรคความจำเสื่อม อันเนื่องมาจากเส้นเลือดสมองเกิดการอุดตัน รักษาอาการตามัว มองไม่ชัด เนื่องจากจอประสาทตาเสื่อม เป็นต้น

การฝังเข็ม สามารถกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย ให้คล่องตัวขึ้นกระตุ้นเซลล์ประสาทให้ทำงานดีขึ้น ทำให้มีภูมิคุ้มกัน มีความต้านทาน ต่อการติดเชื้อได้ดีขึ้น เสริมสร้างความแข็งแรง ให้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน จึงควรพิจารณา ทำการฝังเข็ม ร่วมกับการรักษา ตามการแพทย์แผนปัจจุบันไปด้วยกัน จะช่วยทำให้ท่านมีคุณภาพของชีวิตที่ดีขึ้นได้

Visitors: 104,784